Skip to content
ልዑል ፅሬት ዘለዎ ኣገልግሎት ምሃብ

ምጽንናዕ ኣብ APEX

መንገዲ ኣየር ኖርዘን ስታር መዓልታዊ ስርሓትና እንፍጽመሉ ስትራተጂካዊ ሞዱስ ኦፐራንዲ ኣለዎ። ከም MRO Operations, Ground servicesን cateringን ዝኣመሰሉ ምዕቡላት መሳለጥያታት ኣለዉና። ኣብ መለዋወጢ ኣቑሑት ነፈርቲ እውን ንነጥፍ ኢና። ንግዳዊ ኣገልግሎት ውዑይ-ባሎንና ብዓማዊል ፍቱው እዩ። ኣካዳሚ ኣቬሽንና ገለ ካብቶም ብሉጻት ፓይለታትን ክኢላታት ነፈርትን ዓለምና የፍሪ። ዝለዓለ ዕግበት ዓማዊል ኣብ ምርካብ ስለ እንኣምን ነቲ ኢንዱስትሪ ንዕብለሎ። ሰዓታውያንን ክብርታት ዝቐንዑን ኢና። ኣብ ዓውዲ ሓላፍነታዊ ኣቬሽን ዝያዳ ክንሰርሕን ነቲ መዐቀኒ ዝለዓለ ምቕማጥን ቃል ንኣቱ።
ፍሉይ ኣገልግሎት ምሃብ

ውዑይ ኣየር ባሎናት

ጽቡቕ ህሞታት ምቕራጽ

ዘይርሳዕ ምብራቕ ጸሓይ

ንግዳዊ ኣገልግሎት ኣየር ባሎን ክንህብ ስልጣን ኣለና። ኩሉ እቲ ብትራንስፖርት ካናዳ ሲቪል ኣቬሽን ዝተቐመጠ ናይ ድሕነትን ጸጥታን ስርዓታት ከም እንኽተል ነረጋግጽ። ውዑይ ኣየር ባሎኒንግ ኣዝዩ ፍሉጥ ናይ ኣየር ስፖርት ኮይኑ ብህጻናትን ዓበይትን ብማዕረ ዝፍቶ እዩ። ስለዚ፡ እዞም ውድድራት ንምቾትን ድሕነትን ህጻናት ከምኡ’ውን ንዓበይቲ ተገልገልቲ ዝተዳለዉ ምዃኖም ነረጋግጽ። ሓላፍነትና ኣዝዩ ኣርዚንና ንወስዶን እቶም ዝበለጹ ዝተሰርሑ ናይ ኣየር-ባሎናት ጥራይ ኢና ንዕድግን።

ድሕንነት

ድሕነት ንዓና ዝለዓለ ኣገዳስነት ኣለዎ። ኩሎም ናይ ድሕነት ፕሮቶኮላት ቅድሚ ነፍሲ ወከፍ በረራ ይኽተሉ።

ርትዓዊ ዋጋ ምውሳን

ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ዋጋ ዕዳጋ ይፈቱ። ንስሩዓት በጻሕትና ፍሉይ ቅናስን ፓኬጅን ንህብ።

ፍሉይ ውድድራት።

ኣብቲ መስተንክር 360° ትርኢትን ብቐሊሉ ኣብ ኣየር ምሕንባስ ኣእምሮኻ ዝትንክፍ ተመክሮን ትሕጸብ።

ክንክን

በረራታትና ንባዕሉ ተመኩሮ ዘለዎ በረራ ዝገብሩ ምኩራት ሰብ ሞያ እዮም።

ምቾትን ባህታን ዓማዊልና ንዓና ቀዳማይ ኣገዳስነት ኣለዎ።

ምሳና እተሕልፍዎ ግዜ ኣብ ህይወትካ ዝያዳ ተዘካሪ ተመክሮ ምዃኑ ነረጋግጽ።

ንሰማይ ዕላማ ግበር

ኣካዳሚ ኣቬሽን

ኣካዳሚ ኣቬሽን ንኹሎም ዓውድታት ኢንዱስትሪ ኣቬሽን ዓንዲ ሕቖ እዩ። ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ሓደስቲ ኣብረርቲ፡ መካኒካት፡ ሰራሕተኛታት ካቢን፡ ክኢላታት ዕዳጋን ትኬትን ከድልዩ እዮም።

NSG Aviation academy ሓደ ካብቶም ንግዳዊ ኣሃዱታት NSG ኮይኑ ዝተፈላለያ ኣብያተ ትምህርቲ ዝሓቖፈ ክኸውን እዩ፣ ንሳቶም ድማ ቤት ትምህርቲ ስልጠና ፓይሎት፣ ቤት ትምህርቲ ቴክኒሻናት ፅገና ኣቬሽን፣ ቤት ትምህርቲ ስልጠና ካቢን ክሩን መመገቢን፣ ቤት ትምህርቲ ስልጠና ንግዳውን መሬትን ኣገልግሎት፣ ቤት ትምህርቲ ስልጠና ኣመራርሓን ሞያን ከምኡ እውን... ክፍሊ ደረጃታትን ልምዓትን ስልጠና። ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ከምዚ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ዝተፈላለየ መደባት ከካይድ እዩ።

 1. ንግዳዊ ፓይሎት ፍቓድ ምስ መሳርሒን ብዙሕ ሞተርን ደረጃ (CPL/IR/ME)
 2. ናይ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ፓይሎት ፍቓድ (MPL)
 3. ናይ በረራ ዲስፓቸራት /ስልጠና ሓለፍቲ ስርሒታት በረራ
 4. ናይ ብሕቲ ፓይሎት ፍቓድ

መሰረታዊ ስልጠና ኮርስ ንቴክኒሻናት ፅገና ነፈርቲ

 1. ኤ.ኤም.ቲ
 2. ኣቪዮኒክስ ዝበሃል ትካል
 3. ቅርጺ ነፋሪት።
 4. መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ
 5. መዋቕራት ነፈርቲ
 6. ጽገና መካኒካዊ ኣካላት ነፈርቲ
 7. መካኒክ ጽገና መስመርን ሃንጋርን (ምምጥጣን ምድብ A1)
 8. ጽገና ካቢን ነፈርቲ
 9. ስልጠና ቀባእቲ ነፈርቲ
 10. ስልጠና ቴክኒሻናት ኣቬሽን ፕላዝማን ዌልዲንግን።
 11. ሓፈሻዊ ምልላይ ነፈርቲ ንስልጠና መሃንድሳት ጽገና።
 12. ስልጠና ምፍራይ ሽቦ ምትእስሳር ነፈርቲ
 13. ስልጠና ማሽኒስት ኣቬሽን
 1. ዓይነት ነፋሪት ስልጠና
 2. ስልጠና ኮምፖነንት ነፈርቲ
 • ናይ ነፋሪት ቅርጺ ክፍሊ
 • ኣቪዮኒክስ ዝበሃል ክፍሊ
 • ኣካላት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ
 1. ሓፈሻዊ ኮርሳት
 • ሰብኣዊ ረቛሒታት ንሰራሕተኛታት ጽገና።
 • ሕጊ ኣቬሽን (ደንቢ EASA)፣ ደንቢ FAA፣ ደንቢ ECARAS
 • ድሕነት ታንኪ ነዳዲ
 • ናይ EWIS ኮርስ
 • ኢቶፕስ ዝበሃል ትካል
 • ናይ ነፈርቲ መርመራ ኮርስ
 • ስርዓት ምሕደራ ድሕንነት (ኤስኤምኤስ)
 • ምሕደራ ሃፍቲ ሰራሕተኛታት (CRM)
 • ስልጠናን ፈተናን ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝ (ELP)
 • ኮርስ ሜላታት ምፍታሕ ጸገማት
 1. መሰረታዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ካቢን
 2. ዓይነት ነፋሪት ስልጠና
 3. ዳግመ ብቕዓት ስልጠና
 4. ተደጋጋሚ ስልጠና
 5. ስልጠና መመገቢ
 • መሰረታዊ ናይ ኣቬሽን መመገቢ
 • ትንተና ሓደጋ ወሳኒ ቁፅፅር ነጥቢ (HACCP)
 • ምቁጽጻር መግብን መስተን።
 1. መደብ ስልጠና ማእከል ጻውዒት መንገዲ ኣየር & ወኪል ትኬት
 2. መደብ ስልጠና ወኪል ንግዳዊን መሬትን ኣገልግሎት መንገዲ ኣየር
 3. መደብ ስልጠና ወኪል ኣተሓሕዛ ጽዕነት ኣየር
 4. መደብ ስልጠና ወኪል ኣተሓሕዛ ተጓዓዝቲ መዕርፎ ነፈርቲ
 5. መደብ ስልጠና ወኪል ኣተሓሕዛ ራምፕ
 6. መደብ ስልጠና ኣካውንቲንግን ፋይናንስን መንገዲ ኣየር
 7. ስርሓትን ፅገናን መሳርሒታት ምድጋፍ መሬት (GSE)
 1. ስልጠና ኣመራርሓ
 2. ናይ ሞያ ምዕባለ ኮርሳት
 3. ናይ ርክብ ስልጠና
 4. ናይ ምሕደራ ስልጠናታት 
 5. ልምዓት ዓቕሚ ሰብ 
 6. ፋይናንስን ኦዲትን ስልጠናታት
 7. ስልጠናታት ቋንቋ እንግሊዝ (ሓፈሻዊ እንግሊዝኛ፣ ኣቬሽን እንግሊዝኛ)
 1. Train-the- Trainer (መምሃሪ ሜላታትን ስርዓት ዲዛይንን፣ ምምዛን ድሌታት ስልጠና)
 2. ስልጠና ክእለት ኣሰልጠንቲ
 3. ስልጠና ክእለት ገምገምቲ
 4. ነቲ ፈታኒ ኣሰልጥኖ
ስልጠና ፓይሎት

ንጀመርትን ምዕቡላትን ደረጃ ፍሉይ ናይ ፈተነ ስልጠናታት ኣለና። ነዞም ዝስዕቡ ናይ ብቕዓት መዐቀኒታት ዝሰማምዑ ኣፍቃሪ በረራ እንተኾይንኩም፡ ኣብ መደባት ስልጠና ፓይሎትና ተመዝገቡ። ተግሳጽን ትዕግስትን ተወፋይነትን ዝሓትት ጻዕሪ ዝሓትት ስራሕ እዩ። መደብና ንስራሕቲ ነፈርቲ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ፍሉይ ፍልጠት ኣብ ምምራሕ ኣየር፡ ምክትታል ኩነታት ኣየር ዘጠቓልል እዩ።

ስልጠና ንግዳውን መሬታውን ኣገልግሎት

ካብ መላእ ዓለም ብሉፃት ተውህቦታት ጥራሕ ስለ እንረክብ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ንዕብለሎ። ሰራሕተኛታትና ንወግዓዊ ስራሕ ቅድሚ ምልኣኾም ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ናይ ስልጠና ግዜ ንህብ። ሰራሕተኛታትና ርህሩሃትን ተሃዋስያን እዮም። መደባት ስልጠናና ንኣህጉራዊ ደረጃታት ዘማልእን ስርዓትና ንጽቡቕ ባህርያትና ዘንጸባርቕን እዩ። ኮርስና ኩሉ መለክዒታት ናይ ኣብ በረራን መሬትን ኣገልግሎት ኣብ ግምት ብምእታው ዝተዳለወ እዩ። ንዘይተገመቱን ዘይተለምደን ኩነታት እውን ፍሉይ ስልጠና ይወሃብ። መንቅብ ዘይብሉ ናይ ርክብ ክእለትን ምውህሃድን ኣብ ሰልጠንቲና እንሰርዖም ቀዳሞት ባህርያት እዮም።

ንፉዓት ተማሃሮ

ከም ስኮላርሺፕ ክሳብ 10% ኣብ ክፍሊት ትምህርቲ ዕቋር

MRO ጽገናን ጽገናን ስሕበት

ኩለን ነፈርቲና ብዝበለፀ ዓቕመን ይሰርሓ ምህላወን ምርግጋፅ ግዴታና እዩ። ነዚ እዩ ድማ ንጽገና፣ ጽገናን ምጽጋንን ዝዓለመ ስሩዕ ናይ MRO ክፍለ ግዜታት ነካይድ። መርመራ ናይታ ነፋሪት ብኹሉ ዝከኣል ኩርናዓት ዝግበር ኮይኑ ድሕንነት ተጓዓዝትናን ሰራሕተኛታትናን ንምርግጋፅ እዩ። ኣብዚ መስርሕ ዝተፈላለዩ ናይ ምፍታሽ ሜላታት ይጥቀሙ።

ጽገና፣ ጽገና፣ ምጽጋንL

ብዛዕባ ፍሉያት ውዕላት ናይ ነዊሕ ግዜ MRO ውዕላት ኣዘራርቡና።

ምግብና

ኣብ በረራ ዝግበር ኣገልግሎት መመገቢ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ስርሓት ኣብ በረራ እዩ። ጽሬት ናይቲ ዝቐርብ መግቢ፡ ምሕዝነታዊ ባህሪ ናይቶም ሰራሕተኛታት ካቢን ንብሉጽ ተመኩሮ ዓማዊል ኣገዳሲ እዩ።

ካብ ብሉጻት ትካላት ንብረት ንረክብን ልዑል ንፉዓትን ምኩራትን ሰብ ሞያ ነቲ መግቢ የዳልውዎ።

መግቢ ንዝኽርታት መበገሲ እዩ። ነዚ ፍልስፍና እዚ ብምኽባር ዓማዊልና ምሳና ምብራር ምዝካር መግቢ ከምዘስተማቕርዎ ነረጋግጽ።

ኩሉ ዓይነት ውዑይን ዝሑልን መግቢ፡ መስተታትን ካልእ ነገራትን ነቕርብ። ካብ ዝተፈላለየ ባህሊ ዝመጹ ሰባት ምሳና ይጓዓዙ እሞ ኣገልግሎትና ብነፍሲ ወከፍ ከም ዝምስገን ነረጋግጽ።

ምምጋብ መግቢ

ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ክትረኽቡ ምስ እትደልዩ መልእኽቲ ስደዱልና

ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ምሃብ

ናይ መሬት ኣገልግሎት

እቲ ናይ መሬት ኣገልግሎት ልክዕ ከምቲ ኣብ በረራ ዝወሃብ ኣገልግሎት ኣገዳሲ እዩ። ከምኡ’ውን መንገዲ ኣየር ኖርዘርን ስታር፡ እቲ ናይ መሬት ስርሒታት ብዝለመጠ ኣገባብ ከም ዝካየድ ዘረጋግጽ ለይትን ቀትርን ዝሰርሑ ብሉጽ መርበብ ሰባት ኣለና ምባልና ኣዝዩ ዘኹርዕ ኮይኑ ይስመዓና። ዝርዝር ኣገልግሎታትና ካብ ዓሚል ናብ ዓሚል ይፈላለ እዩ። ንኹሉ ዓይነት ሰባት ዘድልዮም ነገራት ከምዘማልእ ነረጋግጽ። ንኣረጋውያንን ምጉዳል ምንቅስቓስ ዘለዎም ሰባትን ፍሉይ ክንክን ይግበረሎም።

ስሉጥ ስርሓት በረራ ካብ ጸገም ነጻ ዝኾነ ናይ መሬት ስርሒታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዓለምለኻዊ ዕዳጋታት ናይቲ ፍሉይ መንገዲ ኣየር ዘለዎ ቦታን ምስልን ቀንዲ ወሳኒ ረቛሒ እዮም።

ኣገልግሎት ካቢን

ምቾት ተሳፈርቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ዕላማ እዩ። ኣገልግሎታት ምጽራይ ቀጽሪ ነፋሪትን ኩሉ ኣገደስቲ ነገራት (ኮቦርታ፡ ናይ ሽቓቕ ኣቑሑት ወዘተ) ንዓማዊል ከም ዝቐርብ ምርግጋጽን የጠቓልል።

ኣገልግሎት ተጓዓዝቲ

እዞም ኣገልግሎታት እዚኦም ከም ቀሊል ምእታውን ምድቃልን ዝኣመሰሉ ስርሓት፡ ንዝተፈላለዩ ዓቕሚ ዘለዎም ፍሉይ ሓገዝ፡ ምሕደራ ሻንጣ ዓሚል፡ ኣገልግሎት ሳሎን ዝኣመሰሉ ስርሓት የጠቓልሉ።

ምጽዓንን ኣተሓሕዛን ነፈርቲ

ድሕነትን ጽቡቕ ሂወትን ናይቲ ጽዕነት ዘረጋግጽ ስሉጥ ስርዓተ ምሕደራ ጽዕነት ክህልወና እዩ።

ምምሕዳር ሰራሕተኛታት ሰራሕተኛታት

ሰራሕተኛታትና ኣብ ምምሕዳር፣ መደብ ምውጻእ፣ ስልጠና፣ ምውፋርን ምልመላን መስርሕ ንፉዓት ክኾኑ እዮም።

ናይ ነፈርቲ መለዋወጢ ኣቑሑት።

ነቲ መለዋወጢ ኣቑሑት ካብ ስነ-ምግባራውን ልዑል ፅሬት ዘለዎምን ኣቕረብቲ ንመዐቀኒታት ኢንዱስትሪ ዘማልኡ ክንረኽቦ ኢና። ዝኾነ መሳርሒ ይኹን፡ ናይ ምትእስሳር መሳርሒታት፡ መትሓዚን ገመዳትን፡ ወይ ዝኾነ መሳርሒ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ

ንዓና ርኸቡና።