Skip to content

ሰሜናዊት ኮኸብ ሰማይ

ናይ በረራ ቦታ ምሓዝ

Return flight booking
One-way flight booking

በረራታት

ጽዕነት

ኣካዳሚ

ኤም.ኣር.ኦ

ሰብኣዊ ርእሰ-ማልና እቲ...

ዝኸበረ ንብረት ትካልና

ኖርዝ ስታር ኣቬሽን ግሩፕ {NSAG) ኣብ ዲያስፖራ ብዝርከቡ ሰብ ሞያ ዝተመስረተ ትካል ኮይኑ ኣብ ኣቬሽን ናይ ውሽጢ ዓድን ዓለምን ተመኩሮ ኣቬሽን ሃብታም ታሪኽ ዘለዎ እዩ።
ኢንዱስትሪን ምስ ቆራፅነት ንመፃኢ ምቕራፅን ምሕያልን ኣቬሽን ዝተወልደ ብልፅግና ኣብ ቀርንን ማእኸላይን ኣፍሪካ፣ ማእኸላይ ምብራቕ/GCCን ካልኦትን. NSAG ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጠለብ ፍርያትን ኣገልግሎታትን ኣቬሽን ኣብ ምዕጋብ ልዑል ተራ ንምጽዋት ዝዓለመ ኮይኑ፡...
ኣውፈርቲ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ካብ ዝገበርዎ ወፍሪ ርጉእን ሰሓብን መጠን ረብሓ ምሃብ።

ሎሚ ወፍሪ ግበሩ እሞ ረብሓኹም ካብ ወፍሪ ንላዕሊ ክውስኽ ርኣዩ።
ኣባላት ቦርድ
mekonnen-assefa-lf

መኮነንበ. ኣሰፋ

መስራትን ኣቦ መንበር ቦርድን “ኖርዝ ስታር ኣቬሽን ግሩፕ / NSAG ቺካጎ፡ ኣመሪካ

“ኖርዝ ስታር ቢዝነስ ግሩፕ ኤልኤልሲ”፣ ኖርዘርን ስታር ኣቬሽን ግሩፕ NSAG / NST፣ ቺካጎ፡ ኣመሪካ

tad

ኣይተ ታደሰ ኣዳነ ገብሩ ቨርጂንያ፡ ኣመሪካ

 29 + ዓመት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ

ነበር ምክትል ፕረዚደንት ኣገልግሎት ዓማዊል ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ፣ ዞባዊ ዳይረክተር፣ V/P Commercial ፣ ዳይረክተር ዕዳጋ መሸጣን ዕዳጋን ፣ ኣካያዲ ስራሕ ሃገር (ህንዲ፣ እስራኤል፣ ..) ፣ሪጎናል ዳይረክተር –ዕዳጋን መሸጣን (brussless) ፣ ዳይረክተር ዕዳጋ መሸጣን ስርሓትን- ኢንተርናሽናል፣ ፋይናንስ ኣካውንታንት ፣ ኣቬሽን ኣካውንታንት ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 29 ዓመታት . ሓባራዊ መስራትን ኣካያዲ ስራሕን Eaglepack Industries plc፣ ሓባራዊ መስራትን ኣባል ቦርድን ኣብ ኖርዝ ስታር ትግራይ፣ ኣባል ቦርድ ኣብ ወጋገን ወዘተ...

gata

ኣይተ ጌታቸው ሰለሙን። ካናዳ

 ኢንዱስትሪ ባንክታት

ፕረዚደንት ኣንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክን ኣቦ መንበር ቦርድ ኖርዝ ስታር ትሬድ ኤስ ሲ ኣብ ትግራይን ፣ ኣቦ ኣርባዕተ ቆልዑን ፕረዚደንት ላዮን ኢንተርናሽናል ባንኪ (LIB)፣ BA in Accounting, ከምኡ እውን MBA- International Business . ካብ መቐለ ዩኒቨርስቲ (MU) ብኣካውንቲንግ ናይ ቢኤ ዲግሪ ዘለዎ እንትኸውን ካብ ግሪንዊች ዩኒቨርስቲ ለንደን ብኢንተርናሽናል ቢዝነስ ብስፔሻሊዝም ብቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ማስተርስ ዲግሪ ረኺቡ። ንልዕሊ 26 ዓመታት ኣብ ኢንዱስትሪ ባንኪ ሰሪሑ ኣብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ (CBE) ስራሕ ጀሚሩ ብመዓርግ ፀሓፊ ባንኪ፣ ኣካያዲ ስራሕ ጨንፈር ኮርፖሬት ኮሙኒኬሽንን ኣካያዲ ወረዳን እናዓበየ ዝፀንሐ እዩ። ኣብ LIB ንሓደ ዓመት ከም ምክትል ፕረዚደንት ስርሒታት ኮይኑ ሰሪሑ፡ ቅድሚ ፕረዚደንት ምዃኑ።

Captain

ካፒቴን ሃይለ በላይ ዱባይ ኢማራት ዓረብ

 40 + ዓመት ድሕንነትን ድሕንነትን ኣቬሽን

ካፕቴን ሃይለ በላይ ሓላፊ መደብ ኣፈፃፅማ ኩለመዳያዊ ኣፈፃፅማ AFI (C/ACIP)፣ ነቲ ኣብ ጥሪ 2008 ዝተመስረተ ኩለመዳያዊ ክልላዊ ትልሚ ኣተገባብራ ድሕንነት ኣቬሽን ኣብ ኣፍሪካ ግብራዊ ንምግባር ዝተመስረተ ፕሮግራም እዩ።ካፕቴን በላይ ኣብ ICAO ሓያሎ ላዕለዎት ስራሕቲ ሒዞም እዮም። ሓላፊ ጨንፈር ኣተገባብራ ደገፍን ልምዓትን (ISD) ሓዊሱ፤ ሓላፊ ጨንፈር ድሕንነትን ምምችቻውን ኣቬሽን (S&F)ን ዋና ክፍሊ ኦዲት ምክትታል ድሕንነትን (SOA)ን፣ ሓላፍነት ናይቲ ኣብ 1999 ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ክሳብ ሕዳር 2005 ዳግማይ ዝተመደበሉ ፕሮግራም ICAO ኣድማሳዊ ድሕንነት ምክትታል ኦዲት (USOAP) ዝቖመ እዩ። ናይ ሓላፊ ናይ ኣቬሽን ጸጥታን ምምችቻውን ስልጣን። ሃይለ ኣብ ICAO ን22 ዓመታት ገዲም ተጋዳላይ ኮይኑ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዞባ ዳካር ቴክኒካዊ ሓላፊ ስርሒታት ነፈርትን ብቕዓት ኣየርን ከምኡ እውን ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሞንትርያል ቴክኒካዊ ሓላፊ ፐርሶኔል ፍቓድን ስልጠናን ኮይኑ ቅድሚ ICAO ግዴታዊ መደብ ምቁጽጻር ድሕንነት ንምምስራትን ንምምራሕን ዕማም ከምዝተዋህቦም እውን ኣገልጊሎም እዮም። ኣብ ታሕሳስ 1998. ቅድሚ ናብ ICAO ምጽንባሩ፡ ካፕቴን በላይ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብራሪ መንገዲ ኣየር ኮይኑ፡ ከም መምህር፡ ፈጻሚ ጸሓፊን ፕረዚደንትን ማሕበር ኣብረርቲ መንገዲ ኣየርን ክልላዊ ምክትል ፕረዚደንትን፡ ከምኡ’ውን AFI Advisory Group Rapporteur of... the International Federation of Airline Pilots Association (IFALPA) from 1980 to 1985. ካፕቴን በላይ ብንግዳውን ኢንዱስትርያውን ቁጠባ ብሳይንስ ዲግሪ፣ ካብ ምዕራባዊ ፓስፊክ ዩኒቨርሲቲ ብማስተርስ ሳይንስ ምሕደራ ኣቬሽን፣ ካብ... ኮንኮርድያ ዩኒቨርሲቲ። ካፕቴን በላይ ኣብ ጆን ሞልሰን ቤት ትምህርቲ ቢዝነስ ዩኒቨርሲቲ ኮንኮርድያ ሞንትርያል ካናዳ ንተማሃሮ ኣቬሽን ኤምቢኤ ትምህርቲ ምሕደራ ሓደጋ ኣቬሽን እውን ኣምሂሩ እዩ። ካፕቴን በላይ ምስ SCAA ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ናይ ድሕነት ምሕደራ ኮርሳትን ሰሚናራትን ከምኡ’ውን ብICAO መረጋገጺ ዝረኸበ ናይ ስልጠና ኣካየድቲ ኮርሳት (TMC) ምክያድ ቀጺሉ፡ ኣብ 2016 ድማ ኣብ ዱባይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝመደበሩ AviationSM ዝበሃል ናይ ምኽሪ ትካል መስሪቱ። ኣቬሽንኤስኤም ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ ግዝኣታትን ኦፕሬተራት ኣየርን ጡረተኛታት ኣህጉራውያን ክኢላታትን ካልኦት ምስ ኣቬሽን ዝተኣሳሰሩ ትካላትን ብምጥቃም ኣገልግሎት ምሕደራ ድሕነት ሂቡ። ኣብ ትሕቲ AviationSM ካፕቴን በላይ ኣብ ካርቱም ሱዳን ዝመደበሩ ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣየር ዝህብ ዞባዊ መንገዲ ኣየር ታርኮ ከም ላዕለዋይ ፈጻሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ታርኮ ኮይኑ ውዕል ተዋሂብዎ። ምምጻእ ለበዳ ኮቪድ ኣብ 2020ን ውጽኢቱ ዘስዓቦ ጽልዋን n እቲ ኢንዱስትሪ ካፕቴን በላይ ኣማኻሪቱ ዓጽዩ ካብ ታርኮ ኤየር ካብ ስልጣኑ ወሪዱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዱባይ፡ ሕቡራት ዓረብ ዝመደበሩ ከም ነጻ (ኣብ ጻውዒት) ኣማኻሪ ምሕደራ ድሕነት/ሓደጋ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። ኢማራትስ ።

Picture1

ይብራህ ወልደሩፋኤል ወልደኣብዝጊ ናይሮቢ፡ ኬንያ

 8+ ዓመት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ

ካብ Ethiopian Aviation Academy School of AMTS ዝተመረቐ ኮርስ ፅገና ነፈርቲ ( Airframe, Power plant and Avionics) ድሕሪ ምዝዛሙ ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን (MBA) ድሕሪ ምዝዛሙ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪያ ዓባይ ብሪጣንያ ተመሪቑ። ኣብ Ethiopian MRO Services ከም ላዕለዋይ ቴክኒሻን ፅገና ነፈርቲ ኮይኑ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ MRO strategy & process integration ድማ ፕሮጀክት ማናጀር ኮይኑ ሰሪሑ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳሴክስ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘላቒ ልምዓት MSc ከምኡ’ውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሊቨርፑል ዓባይ ብሪጣንያ ብዲጂታል ማርኬቲንግ MSc ይገብር ኣሎ።

Hall

ዶክተር ሃይለ ኣረፋይነ ሽሻየ ኣውስትራልያ

 ሃይድሮጂዮሎጂስት፡ ምህንድስናን ምሕደራን ሓመድን ማይን ከምኡ’ውን ሚድያን ዝብሉ ምዃኖም ይፍለጥ

ዶ/ር ሃይለ ኣረፋይነ ሽሻየ ናይ ሃይድሮጂኦሎጂ ክኢላ እዩ። ዶ/ር ሃይለ ኣብ 2009 ዓ/ም ካብ ሃራማያ ዩኒቨርስቲ ብኢንጅነሪንግን ማኔጅመንትን ሓመድን ማይን BSc ረኺቡ ድሕሪ ምምራቑ ልክዕ ከም ተሓጋጋዚ መምህር ኮይኑ ኣገልጊሉ። ኣብ 2012 ናይ MSc ዲግሪ (Groundwater Hydrology) ናብ ዩኒቨርስቲ ፍሊንደርስ - ኣውስትራልያ ተጸንቢሩ ኣብ 2014 ተመሪቑ።ዶክተር ሃይለ ደጊሙ ካብ 2014 ክሳብ መጀመርታ 2018 ከም መምህር ዩኒቨርስቲ ሃራማያ ኮይኑ ኣገልጊሉ።ድሕሪኡ ድማ ንፒ.ኤች.ዲ. (ሃይድሮጂዮሎጂ) ኣብ ሳውዘርን ክሮስ ዩኒቨርስቲ – ኣውስትራልያ ካብ 2018 – 2021 ዓ.ም ዝተመረቐ እንትኸውን ኣብ ፈለማ 2021 ዓ.ም. ካብዚ ብተወሳኺ ዶ/ር ሃይለ መስራትን ዳይሬክተርን ደደቢት ሚድያ፣ ከምኡ እውን ኣቦ መንበር ቴማዊ ከባቢ ልምዓትን ምሕደራን ሃፍቲ ማይ ኣብ ትሕቲ GSTS እዮም። ዶ/ር ሃይለ ኣቦ መንበር ግሎባል ሚድያ ካውንስል ሚድያታት ተጋሩ እውን እዮም።

El

ዶክተር ኤልዛቤት መኮነን። ኣውስትራልያ

 ኢኮቱሪዝምን ሕርሻዊ ትካልን።

ዶክተር ኤልሳቤጥ፡ ናይ ሕጂ ኣባል ቦርድ ኣብ ኖርዝ ስታር ትሬድ Sc of Tigray . ዶክተር ኤልሳቤጥ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ (ኢትዮጵያ)ን ዓለምለኻዊ ማእከል ጥሪት ኣፍሪቃን (Later IRLI) ናይ ስራሕ ኣመጋግባ እንስሳታት ናይ ሓያሎ ዓመታት ተመኩሮ ኣለዋ። ኣብ ኣውስትራልያ ን15 ዓመታት ኣብ ክፍሊ መባእታዊ ኢንዱስትሪታት ኒው ሳውዝ ዌልስ ተጸንቢራ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ከም ምሕደራ ባዮ ኢንፎርሜቲክስ፣ ዝተዋደደ ምሕደራ ባልዕ (IPM)ን ምሕደራ መጓሰዪ መሬትን ሰሪሓ። ኣብ 2009 ዓ.ም ድማ ናይ ባዕላ ዕዉት ናይ ችርቻሮ ንግዲ ከፊታ ኣመሓዲራ። ኣብ 2019 ናብ ትግራይ ኢትዮጵያ ተመሊሳ ዝተዋደደ ትካል ኢኮቱሪዝምን ሕርሻን (ኣልማክ) ክትምስርት ክኢላ እያ። ተልእኾኣ ንኣጋይሽ ብታሪኻዊ፣ ተፈጥሮኣዊ፣ ባህላውን ማሕበራውን ኣረኣእያ ፍሉይ ተመኩሮ ምሃብን ኣብቲ ከባቢ ምህርቲ መግቢ ንምዕባይ ሕርሻ ከተማታት ምትእትታውን እዩ። እቲ ፍላግሺፕ ንክፋል ኢኮቱሪዝም ኣብ ከተማ ዓድዋ ዝመደበሩን ንማሕበረሰባት እቲ ከባቢ ዝጠቅምን ባህልን ቅርስታትን ዘስፋሕፍሕን ኣብ ከባቢ ዘስዕቦ ፅልዋ ዘጉድልን ዘላቒ ቱሪዝም ዝድግፍ ኢኮ-ቪላጀት እዩ። ኣብ መትከላት ፐርማካልቸር ዝተመስረተ ሕርሻ ከተማታት፡ ንተፈጥሮኣዊ ስነ-ህይወት ዝመስል ዘላቒ፡ ርእሱ ዝኸኣለን ማሕበራዊ ሓላፍነት ዝስከምን ስርዓተ ሕርሻ ከማዕብል እዩ።